Vragen? Bel 033 245 30 54 of mail wijnand@wijnandvanessen.nl

Opstalverzekering

Opstal is een technische term voor een huis. De opstalverzekering dekt dus schade die aan je woonhuis ontstaat. Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan je woonhuis. Wanneer je voor jouw koophuis een hypotheek afsluit, ben je vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van jouw huis afgesloten.

Waar ben je voor verzekerd

Een opstalverzekering dekt schade aan je huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Naast je woonhuis zelf zijn ook zaken verzekerd als:

 • bijgebouwen
 • schuren
 • schuttingen
 • tuinaanleg, vaak in beperkte mate

Waar ben je NIET voor verzekerd

Je bent niet verzekerd bij schade veroorzaakt door catastrofes. Denk aan oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen. Beperkte overstroming is soms wel gedekt.

Particulier of zakelijk

Deze verzekering is bedoeld voor particuliere woningen. Maar beperkt zakelijk gebruik is meestal geen probleem. Bijvoorbeeld als je een praktijk aan huis hebt.

Standaard of uitgebreid

De meeste verzekeraars bieden zeer uitgebreide dekkingen. Soms kun je kiezen tussen een standaarddekking, een extra uitgebreide dekking of een topdekking. Er bestaan verschillende opstal- of woonhuispolissen, elk met eigen voorwaarden en premies. Wij helpen je met de beste vergelijking.

Brand- of gevarenverzekering
Misschien ben je beter bekend met de term ‘brandverzekering’ of ‘gevarenverzekering’ voor deze verzekering. Dit was namelijk het belangrijkste risico dat vroeger was gedekt. Maar inmiddels is de dekking dus veel ruimer.

Let op

 • De premie is afhankelijk van:
  • de ligging van je huis;
  • de bouwaard;
  • de dekking die je kiest.
 • Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van de woning. Is het verzekerd bedrag te laag? Dan ben je onderverzekerd. Dat heeft een nadelige invloed op de schadeuitkering. Oók als de schade onder de verzekerde som blijft.
 • Kijk op de polis of je een garantie tegen onderverzekering hebt. Zo niet, vraag dan je verzekeraar of verzekeringsadviseur om die garantie alsnog op te nemen.
 • Voor bijzondere situaties kunnen afwijkende premies en voorwaarden gelden. Dat geldt bijvoorbeeld voor monumentenpanden.
 • Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren. Bijvoorbeeld een jeugdige eigenaar van een snelle sportwagen, maar ook iemand die relatief veel schades heeft gehad in korte tijd. Andere voorbeelden zijn verzekeringen voor rijscholen, praalwagens en inboedels van woonwagens. Voor deze verzekeringen kun je bij een speciale verzekeraar terecht. Wijnand van Essen help je hier graag mee.

Productwijzer van het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor alle verzekeringen productwijzers gemaakt. In de productwijzers staat algemene informatie over de verzekeringen. Wilt u een verzekering afsluiten? Dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. Met de productwijzers ziet u meteen wat de verzekering u biedt. Ook kunt u bekijken of u de verzekering echt nodig hebt.

Raadpleeg hier de productwijzer over de opstalverzekering